LECTOR


3/6
Lector de proximitat. Lector biomètric.